محصولات سبزدشت

جزئیات :
جوجه یکروزه مادر نژاد کاب 500 با داشتن 50 % سهم فروش جهانی از محبوب ترین سویه های مورد استفاده در جهان بوده و طی 20 سال گذشته در شرکت مرغ اجداد سبزدشت و مرغ اجداد کرمان تولید و دراختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

کاتالوگ و فایل :
عنوانمشاهده
تصویر

©Baraiand کلیه حقوق مادی و معنوی حفوظ می باشد