محصولات سبزدشت

جزئیات :
جوجه یکروزه گوشتی کاب 500

خصوصیات و مزایای جوجه گوشتی کاب 500

- دان مصرفی ارزان تر

نیازمندی جوجه گوشتی کاب 500 به پروتئین خام به طور متوسط حدود 2-1/5 درصد پایین تر از سایر نژادها می باشد که این نیاز پایین می تواند قیمت دان مصرفی را 200-150 ریال به ازای هر کیلوگرم کاهش دهد.(به عبارت دیگر هزینه تولید هر قطعه مرغ تقریبا 1000-750 ریال کاهش می یابد)

- یکنواختی بهتر گله

اختلاف وزن بین مرغ و خروس در این نژاد نسبت به سایر نژادها کمتر است,این فاکتور باعث کاهش رقابت جوجه ها در سالن,کاهش غیر یکنواختی و استحصال لاشه های یکنواخت در کشتارگاه می شود.

افت کشتارگاهی پایین تر به تجربه ثابت شده است که در شرایط پرورش و وزن کشتار یکسان,افت کشتارگاهی این نژاد 2-1 درصد پایین تر از سایر نژاد ها می باشد.

کاتالوگ و فایل :
عنوانمشاهده
راهنمای مدیریت جوجه های گوشتی کاب 500دانلود
عملکرد و نیازهای تغذیه ای جوجه های گوشتی کاب 500دانلود
تصویر

©Baraiand کلیه حقوق مادی و معنوی حفوظ می باشد