واحدهای جوجه کشی

واحدهاي جوجه کشي

 

مجتمع کشت و صنعت سبزدشت داراي سه کارخانه جوجه کشي مجهز به ماشين هاي     James way و pass reform مي باشد.

 جوجه کشي ابهر با ظرفيت 000 600 1 عدد تخم مرغ در هر دوره  به منظور توليد جوجه يکروزه گوشتي از مزارع مادر ,  جوجه کشي ضياآباد با ظرفيت 000 520 عدد تخم مرغ در هر دوره و نيز  جوجه کشي کيسم با ظرفيت 000 200 1 عدد تخم مرغ در هر دوره  به منظورتوليد جوجه يکروزه مادر در نظر گرفته شده است.

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                              

فایلهای پیوست

شرحمشاهده
No records to display.

©Baraiand کلیه حقوق مادی و معنوی حفوظ می باشد