واحد کشاورزی و دامداری


 

واحد کشاورزي و دامداري

 

مجموعه کشاورزي و دامداري سبزدشت در زميني به وسعت 1200 هکتار قرار گرفته است. مجموعه دامداري با ظرفيت 2000 راس گوسفند پرواري و سه سالن پروار بندي توان توليد ساليانه 50000 کيلو گوشت قرمز را دارد.

 

همچنين واحد کشاورزي در دو بخش ديم و آبي بيش از  300 هکتار زمين را زير کشت گندم و جو برده و بسته به نياز مجموعه توانايي توليد ساير محصولات کشاورزي را نيز دارا مي باشد.