سبزدشت ابهر

سبزدشت ابهر

 

اين شرکت در ابتدا در سال 1353 به منظور پرورش مرغ گوشتي تأسيس گرديد. ليکن طي ساليان بعد به منظور پرورش مرغ مادر توسعه يافت.

در حال حاضر اين مجموعه شامل 4 فارم مادر, مجموعا به تعداد 64 سالن, و به ظرفيت  254000 قطعه گله مادر و نيز کارخانه جوجه کشي به ظرفيت 16000000 عدد تخم مرغ نطفه دار در هر دوره و نيز کارخانه خوراک دام با ظرفيت توليد  10 تن دان در ساعت مي باشد.

ظرفيت

محصول

000 200 16 قطعه در سال

جوجه يکروزه گوشتي نژاد کاب 500

  •  آدرس : ابهر ، اتوبان قزوين - زنجان ،  کيلومتر 85 زنجان ، سمت راست ، مجتمع کشت و صنعت   سبزدشت